003

Sinds 1998 zijn buurtbewoners actief in onze buurt onder de noemer Buurtpreventie. Het doel ervan is te werken aan een gezellige, rustige en vooral veilige buurt. Dit alles gebeurt in samenwerking met de politie en de gemeente Eindhoven. Belangrijk resultaat wat de Buurtpreventie heeft bereikt is het plaatsen van de poorten in diverse steegjes in de buurt.
Sinds mei 2009 is er ook aandacht voor de Leefbaarheid van de buurt, niet alleen qua veiligheid, maar vooral ook op gebieden als inrichting: wat gebeurt er met oude panden, wat kan er met bijvoorbeeld groen of juist parkeergelegenheid geregeld worden? Inspraak, zeggenschap en het kenbaar maken van wensen aan de gemeente en er proberen achter te komen wat er leeft in de buurt, zijn belangrijke aspecten.

De werkgroep Buurtpreventie / Leefbaarheid is niet meer als zodanig actief. De taken van de werkgroep worden echter nog wel uitgevoerd, maar nu door het bestuur en vrijwilligers van de stichting. Het is ook mogelijk om sleutels van poorten aan te vragen of schade aan de poorten te melden. Dit kan HIER.

Wanneer bewoners van de buurt klachten of meldingen hebben (m.b.t veiligheid, onrust, leefbaarheid e.d.) kunnen zij die doorgeven aan iemand van het bestuur van de stichting Joriskwartier (zie ‘Bestuur’). Het bestuurslid zorgt ervoor dat de klachten en meldingen worden doorgegeven aan politie (buurtbrigadier Lydie Thomassen) danwel gemeente.

Er bestaat ook een Whatsapp groep BurenAlert waarmee buurtbewoners elkaar, en de buurtbrigadier, snel kunnen alarmeren over zaken die de veiligheid in de buurt betreffen. Aanmelden voor de BurenAlert app kan HIER.

Als u vragen heeft of als u dingen ziet die niet goed gaan: laat het ons weten! Dit kan door rechtstreeks iemand van het bestuur aan te spreken of door ons een e-mail te sturen via ‘Contact’

 

Buurtpreventie / Leefbaarheid